KIFOs forsker Tore Witsø Rafoss presenterer den nye rapporten «Etter konfirmasjonen – exit eller transitt? Ungdomsarbeid i Den norske kirke og unge voksnes tilknytning til kirken» 29.oktober 2020.

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2020/webinar-exit-eller-transit/

Rapporten kan lastes ned her