Lansering

Utredningsrapporten «Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge» lanseres fredag 13. november.

Finnes det egnede lokaler for feiring av livsfaseriter i Norge?
Hvordan registreres nyfødte som medlemmer i tros- eller livssynssamfunn?
Hva er Bar Mitzva, eller hva betyr det å bli innviet i Khalsaen?
Hvordan foregår askespredning i Norge?
Er gravferdslovgivningen godt nok tilpasset tros- og livssynsmangfoldet i Norge?

Utredningsrapporten «Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge» lanseres fredag 13. november. Utredningsrapporten er gjort av Senter for studie av Holocaust og livssynsminoriteters stilling (HL-senteret), på oppdrag fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Rapporten er redigert av Ingvill Thorson Plesner (HL-senteret og Norsk senter for menneskerettigheter/SMR) og Cora Alexa Døvig (HL-senteret).
Bidragsyterne er, forruten redaktørene, Njål Høstmælingen (SMR), Nora Stene Preston (Institutt for kulturstudier og orientalske språk/IKOS), Berit Thorbjørnsrud (IKOS), og Inger Furseth (Stiftelsen Kirkeforskning/KIFO).

Se også:

>  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn