Lyden av nattverd

på KIFO-seminaret 25.november


Å gå til nattverd handlar også om stemningar og kjensler. Noko av det som pregar opplevinga for den som går til nattverd, er musikken og salmesongen. På KIFO-seminaret om endringar i den norske nattverdstradisjonen, vil vi få høyre nattverdsalmar frå ulike tider og innanfor ulike musikksjangrar:

– frå 1700-talets «Jesus, din søte forening» til Suzanne Brøggers nye
nattverdsalme
– frå norsk folketone til amerikansk spiritual
– frå salme som åtvarar dei «uverdige» til tekster som inviterer alle med

Salmane blir framført av tre dyktige musikarar:

Ådne Svalastog er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole. Etter mange år som kantor i Voksen menighet, er han nå ansatt i Kvinesdal. Han har samarbeidet med en lang rekke musikere og sangere, blant annet Sigmund Groven og Henning Kraggerud.

Torhild Larsen Nygård er en allsidig sanger med folkemusikk som sitt spesialfelt etter masterstudium i Rauland. Hun kommer fra Feda i Vest-Agder og synger i Kilden Vokalensemble i Kristiansand. Hun har blant annet turnert med salmekonserter sammen med Ådne Svalastog, Torstein Kinn og Ingrid Neset. For tiden studerer hun teologi på MF.


Torstein Kinn er utdannet ved Høgskolen i Staffeldtsgate og opererer innenfor en rekke sjangre. Han spiller blant annet med Didrik og Emil Solli-Tangen, Solfrid Molland og Paulin Voss.

Vi ønskjer velkomne til eit spennande seminar om endringar i norsk nattverdspraksis, eit seminar som både vil gje intellektuelle utfordringar og kulturelle opplevingar.