Nina Hoel er ansatt som ny forsker i KIFO

Nina Hoel er religionsviter med allmennlærer bakgrunn fra Høgskolen i Bergen. Hun har sin MA (2005) og PhD (2010) i religionsvitenskap fra University of Cape Town.

Nina HoelNina Hoel har kompetanse på islam og kjønnsforskning. Hennes avhandling var en studie av sørafrikanske muslimske kvinners forståelse av kjønn, kropp og seksualitet samt deres erfaringer i intime forhold. Avhandlingen la også vekt på hvorvidt kvinnenes islamforståelse påvirker kjønnsrelasjoner og intimitet. Feltarbeid og dybdeintervju av kvinner som bor i «Cape Flats», området hvor den fargede befolkningen i Cape Town ble tvangsflyttet under apartheid, utgjør de primære empiriske metodene. Avhandlingen er i redigeringsprosess for publisering av monografien Islamic Body Politics.

Etter doktorgrad har Hoel hatt to postdoktorstillinger. Fra 2010-2012 var hun A.W.Mellon Fellow ved religionsvitenskap ved U of Cape Town, og fra 2012 postdoktor ved antropologisk institutt ved U of KwaZulu-Natal i Durban. Hun har siden 2008 vært med i redaksjonen for tidsskriftet Journal for the Study of Religion, og har vært medredaktør sammen med David Chidester.

Nina Hoel begynte i stillingen 18. august 2014.