Omslagsbilde

TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNNENES VIRKSOMHET OG RAPPORTERING I ET LIVSSYNSÅPENT SAMFUNN