Ny strategiplan 2009-2011

KIFOs styre vedtok ny strategiplan 2009-2011 i sitt møte 4. desember 2008. Planen har hatt et grundig forarbeid i personalseminar og forskningsutvalget.

I del 1 skisseres KIFOs formål ut fra vedtektene, faglig profil, organisering og ressurser. Del 2 definerer 3 hovedformål: Forskning, Utredning og utvikling og Formidling, og del 3 tar for seg satsningsområder; Reformer og endringsprosesser i Den norske kirke, Religionen i samfunnet og den religiøse pluralismen og Kirke, religion og etikk. Les hele planen her.