Nye funn fra religionsundersøkelse

Her finner du presentasjonene fra KIFO, miniseminar om religionsundersøkelsen ISSP 2008 v/Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt

Religion 2008

Hva har skjedd siden 1991

v/ Pål Ketil Botvar

Religion og verdier

Presentasjon av sentrale resultater fra religionsundersøkelsen 2008

v/ Ulla Schmidt

Religion på den offentlige arena

v/ Pål Ketil Botvar