Nye medarbeidere

KIFO har engasjert fire prosjektmedarbeidere til å arbeide med høringssvarene i forbindelse med stat/kirke-utredningen.

KIFO er i gang med å registrere og analysere høringssvarene. De fire medarbeiderne som er korttidsengasjert er: Berit Gravdahl (stud. polit.), Mari Repstad (cand. polit.), Kristine Rødstøl (cand. polit.) og Mari Tampuu (cand. philol.).