Nytt medlem i KIFOs Forskningsutvalg

Professor Lisbeth Mikaelsson har blitt oppnevnt som nytt eksternt medlem i KIFOS Forskningsutvalg.

Lisbeth Mikaelsson ble av KIFOs styre den 05.12.2006 oppnevnt som eksternt medlem i KIFOs Forskningsutvalg. Hun er ansatt på UIB, ved Seksjon for religionsvitenskap som professor. Hun erstatter professor Knut Lundby.

De øvrige medlemmene i Forskningsutvalget er professor Pål Repstad, forsker Ulla Schmidt og forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen (leder).