Oppnevning av redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv

Det er oppnevnt redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv, og professor Anne Stensvold, UIO, har gått inn som eksternt medlem.

KIFO opprettet høsten 2006 en redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv. Komitèen ble opprettet i forbindelse med at KIFO inngikk ny avtale med Tapir Akademisk Forlag om utgivelse av serien. Fra og med inngåelsen av denne avtalen er seriens offisielle navn KIFO Perspektiv/Church Research Perspective. Anne Stensvold som er redaksjonskomitèens eksterne medlem, jobber til daglig som professor ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk ved UIO.

Komitèens øvrige medlemmer er professor Pål Repstad, forlagsredaktør Vebjørn Andreassen og forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen (leder).