Pål Ketil Botvar disputerer 30. oktober 2009

Pål Ketil Botvar disputerer fredag 30. oktober 2009 for PhD-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Tittel på avhandlingen:

Skjebnetro, selvutvikling og samfunnsengasjement. Den politiske betydningen av ulike former for religiøsitet blant norske velgere.

Prøveforelesning 

Tid: 29. oktober kl. 15:15 – 16:00
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern
Tema: Bidrar nyreligiøsiteten til å styrke samfunnssolidariteten slik mange har hevdet at tradisjonell religion gjør, eller må nyreligiøsiteten oppfattes som en side av en mer allmenn individualiseringsprosess?

Disputas

Tid: 30. oktober kl. 9:15 – 12:00
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern

Bedømmelseskomité

Professor Peter Gundelach, Sociologisk Institut, Københavns universitet
Professor Anders Todal Jenssen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Veiledere: Professor Bernt Aardal og professor Pål Repstad