Pål Ketil Botvar med artikkel i bok utgitt på BRILL, oktober 2009

«Holy Nations and Global Identities
Civil Religion, Nationalism, and Globalisation»

er tittelen på en bok utgitt på BRILL, oktober 2009. Boken er redigert av religionsforskere ved Københavns Universitet – Annika Hvithamar, Margit Warburg og Brian Arly Jacobsen.

Blant forfatterne er KIFO-forsker Pål Ketil Botvar som bidrar med artikkelen
«Scandinavian Folk Churches, Chauvinism and Xenophobia».

Blant øvrige forfattere er Anthony D. Smith, Marcela Cristi, Eileen Barker, Ulf Hedetoft, Atsuko Ichijo, Roger O’Toole, Sergej Flere og Niels Reeh.

Resyme av Pål Ketil Botvars artikkel:

På basis av surveydata diskuterer artikkelen forholdet mellom statskirkesystemet og ulike dimensjoner ved nasjonalisme. Artikkelen er særlig opptatt av spørsmålet om det finnes noen sammenheng mellom statskirker og utbredelsen av holdninger knyttet til sjåvinisme og fremmedfrykt. Sverige har både det laveste nivået av kirkemedlemmer og de laveste nivåene av sjåvinisme og fremmedfrykt. Danmark skårer høyest på sjåvinisme-målet, mens fremmedfrykt er mest utbredt i Norge. Bare i Norge finner vi signifikante sammenhenger mellom kirkegang og sjåvinisme og fremmedfrykt. De to sammenhengene peker imidlertid i ulike retninger. Mens det er en positiv sammenheng mellom kirkegang og sjåvinisme, er det en negativ sammenheng mellom kirkegang og fremmedfrykt. De kirkelige aktive skårer høyt på sjåvinisme-målet, men lavt på fremmedfrykt. Det er med andre ord ingen direkte overlapping mellom disse to dimensjonene ved nasjonalisme.
I det norske materialet er de som sterkest støtter opp under dagens statskirke-system også de som er mest negative til innvandrere. Samtidig er det mange, særlig blant de sporadiske kirkegjengerne, som mener at statskirkesystemet er en garanti for takhøyde og toleranse i kirken. Artikkelen stiller seg kritisk til å benytte begrepet «civil religion» om den nordiske statskirkekulturen.

Forlagets omtale av boken:

Along with the processes of globalisation and the end of the cold war we have seen an upsurge in religious nationalism and an increasing focus on the role of religion as a legitimising force in democratic secular states. Holy Nations & Global Identities draws on the combined theoretical and historical insight of historians, political scientists and social scientists on the question of nationalism and globalisation with the methodological knowledge of religion presented by sociologists of religion.
The book brings genuine theoretical explorations and original case studies on civil religion, nationalism and globalization. It also provides an introduction to the research history of the fields and aims to develop and elaborate on the theories and methodology of the investigated subjects.

Mer om boken finner du her