Pål Repstad med artikkel i bok

Artikkelen gir en oversikt over den religionssosiologiske fagdebatten om civil religion (samfunnsreligion) i Norden.

«Holy Nations and Global Identities Civil Religion, Nationalism, and Globalisation»er tittelen på en bok utgitt på BRILL, oktober 2009. Boken er redigert av religionsforskere ved Københavns Universitet – Annika Hvithamar, Margit Warburg og Brian Arly Jacobsen.

Blant forfatterne er også Professor II på KIFO, Pål Repstad (UiA) som bidrar med artikkelen:

Civil Religion in an Age of Changing Churches and Societies. A Look at the Nordic Situation

 

Resyme av Pål Repstads artikkel:


Artikkelen gir en oversikt over den religionssosiologiske fagdebatten om civil religion (samfunnsreligion) i Norden. Civil religion omtales ofte som en form for fellesreligion som styrker identiteten og selvforståelsen til en nasjon, ved å knytte dens eksistens og felles utfordringer til noe transcendent. I Norden har begrepet tradisjonelt vært knyttet til de store majoritetskirkenes funksjoner. Artikkelen drøfter om det fremdeles er fruktbart å snakke om civil religion knyttet til folkekirkene i de nordiske land, i lys av tre tendenser i nyere tid:

1) generell sekularisering, særlig på institusjonelt nivå,
2) økt religiøs pluralisering, og
3) økt ønske om selvstyre og løsere bånd til staten i majoritetskirkene.

Artikkelen drøfter også om man kan spore en civil religion uavhengig av kirkene, særlig dersom man opererer med et utvidet religionsbegrep.