Prosjektet Presters arbeidsforhold er ferdigstilt!

Samlerapport for prosjetet Presters arbeidsforhold er nå ferdigstilt: Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.

Forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen presenterte resultatene fra forskningsprosjektet på Presteforeningens generalforsamling i Kristiansand 22. september 2009. Dette ble referert av NTB og er spredd i media, bl.a. til NRK Sørlandet og Stifoss-Hanssen ble intervjuet i Norgesglasset, sendt 23.september 2009. Presteforeningens nettside har omtale av presentasjonen.

Her kan du laste ned rapporten i sin helhet.

Her kan du laste ned presentasjonen på Presteforeningens generalforsamling ved Hans Stifoss-Hanssen.