Publisering av KIFO-prosjekter: New Age og Julekonserter

Nå er det publisert bøker fra to forskningsprosjekter som samarbeidspartnerne har arbeidet med innenfor KIFO-samarbeidet. Per M. Aadnanes (Høgskolen i Volda) har kommet med bok om kirken og den nye religiøsiteten, og Anne Løvland og Pål Repstad (Universitetet i Agder) har skrevet bok fra studien av julekonserter. Begge bøkene er kommet på Universitetsforlaget.

Per M Aadnanes: Gud for kvarmann. Kyrkja og den nye religiøsiteten, Universitetsforlaget 2008

Denne boka fortel historia om møtet mellom norsk kyrkjekristendom og den nye religiøsiteten som gjorde seg gjeldande her til lands frå ca. 1970 og fram mot tusenårsskiftet.

Det er ei spennande og til dels dramatisk utvikling på livssynsfronten som blir fortalt. Historia blir skildra både i eit breitt format gjennom desse tre tiåra og på grundigare og utdjupande vis for nokre utvalde tema, som t.d. meditasjon, okkultisme, alternativ medisin, satanisme og New Age. Og hovudinteressa er heile tida retta mot den responsen som dei ulike uttrykka for denne nye religiøsiteten fekk i kyrkjelege miljø, og dermed mot dei utfordringane kyrkja opplevde i møtet med det nyreligiøse mangfaldet.

Per Aagne Aadnanes er professor i systematisk teologi ved Høgskulen i Volda og har tidlegare gjeve ut bøker om livssyn, norsk livssynsdebatt og New Age.

Anne Løvland og Pål Repstad: Julekonserter, Universitetsforlaget  2008

Hva er det med julekonsertene som får stadig flere nordmenn til å gå ut i mørket og inn i kirkene på kalde desemberkvelder? Anne Løvland og Pål Repstad har vært på nærmere 30 julekonserter og opplevd både lokale barnekor og omreisende kommersielle show. I en tilgjengelig og engasjerende form skisserer de konsertenes historie og diskuterer stil, klasse, økonomi, smak og ritualer. Er det engler, den norske nissen eller Disney-versjonen vi møter? Når kan det klappes? Og hva slags kristendom og hvilke kjønnsforståelser kommer til uttrykk – i forhåndsreklamen og i kirkerommet under konsertene?

Denne boka gir med sin kommuniserende form innblikk i en tradisjon som stadig blir mer populær. Julekonserter er også en unik, tverrfaglig inspirasjonstekst og et eksempel på hvordan en kulturanalytisk case kan ta for og gi innsikt.

Anne Løvland er dr.art. og førsteamanuensis ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.
Pål Repstad er dr.philos. og professor i religionssosiologi ved Universitet i Agder.

http://www.universitetsforlaget.no/boker/religion/