Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Les mer om rapporten her

Rapporten kan lastes ned her