Sindre
Edvard N. Larsen

Rapporten om «strukturell rasisme i Bergen» er utarbeidd av forskere Sindre Bangstad og Edvard Nergaard Larsen fra forskingsstiftelsen Kifo og Vista Analyse.

I den 80 sider lange rapporten som bystyret i Bergen har bestilt, er det gjort både spørjeundersøkingar og djupneintervju med personar med minoritetsbakgrunn.

Målet har vore å undersøke korleis personar med minoritetsbakgrunn mellom anna blir møtt av offentlege styresmakter og som arbeids- og bustadsøkjarar.

Dette er nokre av funna:

  • 40 % av dei spurde i undersøkinga har opplevd diskriminering når dei har søkt på jobbar.
  • 25 % har opplevd forskjellsbehandling på bustadmarknaden.
  • Ein del barn av foreldre med norsk-afrikansk bakgrunn opplever rasistisk mobbing på skulen.

Les hele artikkelen her