Rasisme

NRK P2 Nyhetsmorgen, 20.05.2019

En FAFO-rapport av Guri Tyldum som ble fremlagt mandag 20. mai, og hvor 1 av 4 spurte slutter seg til det uvitenskapelige og rasistiske utsagnet «noen raser er mindre smarte enn andre» ble kommentert av KIFO-forsker Sindre Bangstad på Nyhetsmorgen. Bangstad tar til ordet for en langt sterkere satsning på undervisning mot rasisme i alle deler av skoleverket, samt på universiteter og høyskoler.

Hør innslag her.