Religion og nasjonaldagsfeiring

Som en del av Forskningsrådets program for grunnlovsforsking publiserer nå KIFO-forskere to artikler om religionens rolle i den norske nasjonaldagsfeiringen.

Pål Ketil Botvar:17. mai Kråkstad kirke
«Politisering av religion i norske kommuner?
En undersøkelse av religionens rolle i lokale feiringer»

Olaf Aagedal:
«Religion og nasjonaldagsfeiringen. Den norske kyrkja si rolle på 17. mai»

I sin artikkel ser Pål Ketil Botvar nærmere på hvordan kommunene forholder seg til religion når den opptrer i en politisk sammenheng. Studien tar for seg måten religion håndteres på i forbindelse med feiringen av 17. mai i kommunene. I hvilken grad inngår prest og kirke i den lokale feiringen? Er det strid omkring kirkens rolle på denne dagen? Utgangspunktet er en spørreundersøkelse til alle landets kommuner om organisering av 17. mai feiringen.

Artikkelen er publisert i det danske tidsskriftet Politik nr. 4, 2014, som har som tema religion og lokalpolitikk i et nordisk perspektiv. Lenke til tidsskriftet.

Olaf Aagedal drøfter i sin artikkel hvilken rolle en religiøs institusjon kan ha i nasjonaldagsfeiringen i et pluralistisk samfunn. En rimelig antagelse er at religiøse element blir holdt unna feiringen for at dagen skal være samlende. I artikkelen presenteres et eksempel på det «motsatte» der en familiegudstjeneste i Den norske kirke inngår som en fast stasjon på 17. mai-togets rute; og der det overraskende er mange av de minst kirkeaktive som ivrer for at det skal være slik. Hvordan kan dette paradokset forklares?

Artikkelen er publisert i boken «Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Studiar til grunnlovsjubileet 2014» redigert av Hans Bringeland og Arve Brunvoll. Info om boka og bestilling.

KIFO arbeider nå også med et prosjekt om feiringen av grunnlovsjubileet 2014 som inkluderer en omfattende studie av minnegudstjenestene i de kirkene som var valglokaler i 1814 (se informasjon om prosjektet her).

Resultatene fra dette prosjektet presenteres på en konferanse på Eidsvoll 11. mai 2015. Nærmere informasjon om program og påmelding følger senere.