Sammenhengen mellom kristen tro og partivalg

Vårt Land, 24.08.2019

Fremover mot kommune- og kirkevalget 9. september samarbeider Vårt Land og KIFO om saker med fokus på politikk og religion i Norge. Den første av disse var på trykk i Vårt Land lørdag 24. august og tar opp sammenhengen mellom kristen tro og partivalg.

KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss leverer analyser til Vårt Land, som er basert på KIFOs store tros- og livssynsundersøkelse – «Religion 2019» – som nylig ble gjennomført. Undersøkelsen inneholder detaljert informasjon om tro og livssyn i Norge, i tillegg til mange andre temaer, slik som politiske holdninger og syn på verdispørsmål. «Religion 2019» kan således brukes for å utforske ulike måter tro og politikk flettes sammen hos norske velgere.

Saken kan leses her.