Sammensatt bilde. En artikkel om gudstjenestedeltakelse av Pål Ketil Botvar

Vårt Land, 03.04.2018

Ferske KOSTRA-tall viser at det har vært færre gudstjenester og færre gudstjenestedeltakere i 2017 enn i 2016. De nasjonale tallene forteller imidlertid ikke hele bildet. På tross av generell nedgang har en av tre menigheter i Den norske kirke hatt vekst i gudstjenestebesøket.

Les hele artikkelen her