KIFO forsker Sindre Bangstad har bidratt til et ressurshefte publisert av Dialogpilotene med et kapittel om ‘Ytringsfrihet og ytringsansvar.’ Dialogpilotene er et samarbeid mellom ulike tros- og livssynsorganisasjoner og Teologisk Fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo (UiO), og finansiert av Samarbeidsrådet for tro- og livssyn i Norge (STL) og Oslo kommune.

Les mer  her