The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion – NCSR 2010

4.-6. august 2010, Universitetet i Agder, Kristiansand

Multireligious societies – polarization, co-existence, indifference

Universitetet i Agder ønsker deg velkommen til den neste nordiske konferansen i religionssosiologi. Konferansen blir arrangert i 2010 i Kristiansand, den 4.-6. august 2010.

Hovedinnledere vil forelese over følgende temaer:

James A. Beckford, University of Warwick (emeritus): The Return of Public Religion? A Critical Assessment of a Popular Claim

Helen Rose Ebaugh, University of Houston: Transnationality and Religion in Immigrant Congregations: The Global Impact 

Effie Fokas, London School of Economics: Islam in Europe – Macro-level Debates and Micro-level Adaptations to Religious Plurality

Ole Riis, Universitetet i Agder: Religious Pluralism and Intolerance in the Nordic Countries

All informasjon på konferansens nettside:

www.uia.no/ncsr2010