Ti teser om lokalkultur

KIFO-forskerne Helene Egeland og Olaf Aagedal har (sammen med Mariann Villa ved Bygdeforsking) levert en rapport til Norsk Kulturråd om endringer i lokalt kulturliv. Hovedkonklusjonene ble oppsummert på Kulturrådets årskonferanse i november i form av 10 teser som er gjengitt i denne kronikken.

Du kan lese kronikken og Aftenpostens nettside.

Egeland og Aagedal jobber nå videre i KIFO med et prosjekt om kulturliv i kirken