Transportplan kan tømme kirkebenker

Vårt Land 06.03.2017

Regjeringen vil bruke tusen milliarder kroner på nasjonal transportplan. Hvilke prosjekter som innvilges og ikke, vil påvirke hvor landets kirkegjengere tilbringer søndagene sine.

KIFO-forsker Olaf Aagedal kommenterer sak i Vårt Land om hvordan endringer i infrastruktur har og kan påvirke bruken av kirker og bedehus. Veier og broer er dårlig nytt for kirkebygg og bedehus i periferien, uttaler Aagedal blant annet. Se saken her.