Tros- og livssynsutvalg i Oslo

4. april offentliggjorde Oslo kommune at de for første gang har opprettet et eget tros- og livssynsutvalg.

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har laget en omfattende kartlegging av tros- og livssynssamfunn i hovedstaden. Basert på denne oversikten skal utvalget komme med forslag til en helhetlig tros- og livssynspolitikk som skal sikre lik behandling og likeverdige tilbud til alle – uansett hvilken tro eller livssyn de har.

Utvalget ledes av Trond Bakkevig med Ingrid Rosendorf Joys fra STL er nestleder.

Resten av utvalget består av: Lene Mürer fra Gravferdsetaten, Ingvill Thorson Plesner fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Omar Syed Gilani fra Senter for flyktningekompetanse og integrering i bydel Gamle Oslo, Sumeet Singh Patpatia fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, Trond Enger som er generalsekretær i Human-Etisk Forbund og Djamel Selhi fra Det Islamske Forbundet – Rabita.