Ulla Schmidt er fungerende forskningssjef

Forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen har forskningspermisjon

Forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen har 6 måneders forskningspermisjon i tiden 01.10.2009 – 31.03.2010.
Han skal i permisjonstiden jobbe hovedsaklig med videreføring av studien av presters arbeidsforhold.
Fungerende forskningssjef i perioden er Ulla Schmidt.