Temaet for årets KIFO-seminar var hvordan pandemien har påvirket feiringen av nasjonale og religiøse høytider. Seminaret ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 12.oktober med 40 deltakere.

Utgangspunktet for seminaret var ny KIFO-forskning med presentasjon av surveyer om hvordan julen og nasjonaldagen ble feiret under koronaen.

Dokumentasjonsrapportene finner dere her: «KORONAJUL» og «KORONANASJONALDAG»

Dessuten ble det presentert dokumentasjoner og analyser av hvordan de skandinaviske folkekirkene hadde kommunisert på Facebook under koronajulen, og av hvordan id hadde blitt feiret i denne unntakstiden.

Filmen om DRIVE-THROUGH-ID

På seminaret deltok også fagdirektør ved Folkehelseinstituttet Frode Forland med et foredrag om feiringer fra et smittevernperspektiv.

Temaet religiøse feiringer og smittevern ble fulgt opp i den avsluttende paneldebatten der Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum kritiserte myndighetene for å ha praktisert en unødvendig streng og urettferdig smittevernspolitikk under koronajula.

Fra venstre på bildet: Frode Forland, Kurt Ole Linn, Thor Gjermund Eriksen, Ingrid Rosendorf Joys, Djamel Selhi, Kristin Gunleiksrud Raaum og Andreas Hompland

Et annet sentralt tema i paneldebatten var hvilken rolle staten og NRK hadde hatt under den ekstraordinære nasjonaldagsfeiringen. Seniorrådgiver Kurt Ole Linn fra Kulturdepartementet beskrev den vanskelige balansen mellom to hensyn: På den ene siden behovet for statlig inngripen i en feiring (avlysing av barnetog og lokale folkefester) for å unngå smittespredning, og på den andre siden respekten for en norsk nasjonaldagstradisjon preget av sivilsamfunnet med lite offentlig styring. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen beskrev NRKs samarbeid med departementene og Slottet under koronanasjonaldagen og hvordan NRK som allmennkringkaster så det som et særlig ansvar å bidra til en alternativ feiringsform under pandemien. Han ble utfordret på hvordan denne rollen som «delarrangør» lot seg forene med det å drive reportasje og kritikk av den samme begivenheten.

Panelleder og møteleder var Andreas Hompland.

Musiker Carl Petter Opsahl bidrog med stemningsskapende jule- og 17.mai-musikk.

For KIFO var dette også et nyttig arbeidsseminar der ideer fra foredragene, kommentarene og paneldebatten vil bli brukt til videre analyse av vårt forskingsmateriale. Resultater vil bli presentert i rapporter, artikler og mediaoppslag fremover.