Vitenskapelig assistent

STIFTELSEN KIRKEFORSKNING (KIFO) søker vitenskapelig assistent i ett år fra 1. mars 2012. KIFO søker en medarbeider som skal bidra til gjennomføring av prosjekter knyttet til KIFOs tre hovedsatsingsområder: Reformer og endringsprosesser i Den norske kirke, Religionen i samfunnet og den religiøse pluralismen og Kirker, religion og etikk.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha utdanning på mastergrad/hovedfagsnivå, i samfunnsfag eller i religions/kristendomsstudier med samfunnsfaglig profil. Søkeren må også beherske kvantitativ metode og ha erfaring med bruk av statistikk og kvantitativ metodologi og god kjennskap til kirke- og religionsfeltet.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er initiativrik og kan jobbe selvstendig. Erfaring fra tidligere deltagelse i lignende arbeid vil bli vektlagt.

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

  • Lønn i ltr. 40-61 (NOK 345800 – 490100)
    Fra lønnen trekkes innskudd i Statens Pensjonskasse 
    KIFO er en IA-virksomhet

 Kortfattet søknad, CV og vitnemål sendes per e-post til: kifo@kifo.no

Kontaktpersoner:
Rådgiver Maria Aase: 23 33 47 20 maria.aase@kifo.no
Forskningssjef Pia Lane: 23 33 47 25 pia.lane@kifo.no

Søknadsfrist 10. februar 2012