KIFO-forskeren Pål Ketil Botvar står bak artikkelen «Social Capital and Religion in the Public Sphere: Attitudes to Visible Forms of Religion Among Norwegian High-School Students». Artikkelen inngår som en del av boka Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective. Redaktører for boka som er utgitt på forlaget Springer er Hans-Georg Ziebertz og Carl Sterkens. Materialet som Botvar og de øvrige forfatterne benytter seg av bygger på spørreskjemabesvarelser fra unge mellom 16 og 19 i videregående skoler. Artikkelen viser at det som omtales som mellommenneskelig tillit har innvirkning på holdninger til offentlige former for religion. Høy grad av tillit til mennesker en møter i dagliglivet går sammen med høy grad av aksept av synlige religiøse uttrykk i den offentlige sfæren.
Artikkelen og boka kan bestilles fra nettsiden http://www.springer.com/gp/book/9783319592848