Sindre Bangstad har skrevet en artikkel om 22.juli 2011 og høyreekstremisme i Norge med Erik Poppes film Utøya – 22.juli som utgangspunkt.
Artikkelen er publisert i tidsskriftet World Policy Journal, 2/2018 og kan bestilles her