KIFO-forskeren Tore Witsø Rafoss står bak artikkelen «Hva betydde rosetogene». Artikkelen inngår som en del av boka Norge etter 22.juli. Forhandlinger av verdier, identiteter og motstandsdyktig samfunn. Redaktør for boka som er utgitt på forlaget Cappelen Damm Akademisk er Henrik Syse. Boka tar for seg spørsmål om hvordan vi har klart oss i tiden som har gått etter terrorangrepene i Regjeringskvartalet og Utøya 22.juli.2011? Hvilke verdier har vært viktig? Har vi klart å ta vare på idealene om demokrati, åpenhet og humanitet? Denne vitenskapelige antologien inkluderer artikler fra forskere tilknyttet prosjektet NECORE, finansiert av Norges forskningsråd, samt andre forskere med nærhet til prosjektets temaer.
Artikkelen og boka kan lastes ned her