KIFO har utført en stor kartlegging av tro og livssyn i Norge

KIFO har utført en stor undersøkelse hvor hele 4000 personer har svart på en rekke spørsmål knyttet til tro og livssyn. Undersøkelsen – «Religion 2019» – er et unikt datasett som gir innsikter i en rekke temaer, slik som religiøs tro og aktivitet, verdispørsmål, overtro og nyåndelighet, politisk orientering, syn på vitenskap og religionskritiske holdninger med mere. Et viktig tema i undersøkelsen er Den norske kirke, som kirkebesøk, inn- og utmelding, erfaring med kirken som ung, dåp og nattverd. Undersøkelsen (sammen med en tilsvarende undersøkelse utført i 2012) vil være en viktig ressurs for KIFO og bidra til forskningsbasert kunnskap om det norske religiøse landskapet.