Ny bok om religion og humor

KIFO-forsker Ann Kristin Gresaker har sammen med Pål Ketil Botvar (Universitetet i Agder) og Olav Hovdelien (OsloMet – storbyuniversitetet) kommet med antologien Ingen spøk: En studie av religion og humor på Cappelen Damm Akademisk.

Det er liten tvil om at koblingen mellom religion og humor noen ganger kan være betent. Religion er ikke alltid til å spøke med. Samtidig finnes det mange eksempler på at religion og humor ikke trenger å stå i et motsetningsforhold, men at det foregår forhandlinger om hvordan humor og religion kan tilpasse seg til hverandre. Det er også mye humor i religiøse miljøer. Boka tar for seg møtet mellom humor og religion i ulike sammenhenger, fortrinnsvis i den norske konteksten.

Antologien består av 14 kapitler skrevet av personer fra ulike fagfelt med kompetanse på religion, medier og humor, og er delt inn i to deler: Religion i humoren og humoren om religionen.

Som innledning til bokas første del om religion i humoren ser Pål Ketil Botvar nærmere på nordmenns holdninger til religionshumor i ulike humorbaserte sjangre basert på en landsomfattende spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2017. Ellers gir boka innblikk i hvordan religionshumor produseres og formidles i ulike medier, som situasjonskomedier, filmkomedier og manneblad, hvordan komikere håndterer religion som tema, og hvordan religiøse og ikke-religiøse miljøer forholder seg til religionshumor.

Boka kan lastes ned gratis her.