Ny bok – Samarbeid om selvhjelp

KIFOs forskningssjef Ånund Brottveit er medredaktør for en bok om fenomenet selvhjelpsgrupper. Boken Samarbeid om selvhjelp, som er nedlastbar fra Cappelen Damm Akademisk, er resultat av et forskningssamarbeid med Marte Feiring, Nora Gotaas og Hilde Hatleskog Zeiner, alle ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Utviklingen og utbredelsen av selvhjelpsgrupper i Norge skiller seg fra andre vestlige land. Myndighetene og frivillige krefter i sivilsamfunnet har dannet en hybrid organisasjon (Selvhjelp Norge) for å fremme «selvhjelpssaken». En annen ting som er spesielt for den norske modellen, er at man har introdusert sammensatte grupper for deltakere med ulike problemtyper og diagnoser.

Boken ser nærmere på fenomenet selvhjelp i lys av teorier om gruppeterapi, sosiale bevegelser, organisasjonssosiologi og velferdsstatsutvikling. De ulike kapitlene er basert på forfatternes egen forskning på erfaringer med selvhjelpsgrupper og måten de er organisert på og relatert til det offentlige velferdstilbudet. Det empiriske grunnlaget er et nødvendig utgangspunkt for å forstå selvhjelpsgrupper som individuell erfaring og som samfunnsfenomen. Selv om boken har en problematiserende tilnærming, er forfatterne samtidig kritiske til forenklede fremstillinger av «selvhjelp» i offentlig debatt, som en selvopptatt og «narsissistisk» aktivitet på bekostning av fellesskapet.

Selvhjelpsgruppene har riktignok et fokus på individuell endring og har i den senere tid fått en sterkere psykologisk orientering. På den annen side kjennetegnes selvhjelpgruppen av en gjensidig forpliktende kollektiv dimensjon. Boken analyserer også fremveksten av det forfatterne har kalt «den nye selvhjelpsbevegelsen», i et grenseland mellom stat og sivilsamfunn. Bevegelsens gjennomslag hos staten er internasjonalt unikt, men den statlige tilknytningen kan også ha hatt en kostnadsside i form av mindre legitimitet og relevans hos andre brukerorganisasjoner.

Boken finner du her.