I samarbeid med Blå Kors Norge skal KIFO gjennomføre en studie av tweens i trosopplæringen. Tweens er betegnelsen på unge i alderen 9-13 år. De er i en overgangsfase mellom lekne barn og kule tenåringer – altså en blanding av «between» og «teens». Prosjektet handler om forebygging av sosiale og psykiske problemer blant unge. Databruk, seksualitet og rusmidler er blant temaene det fokuseres på. Tidligere undersøkelser KIFO har gjennomført har pekt på behovet for at kirkelige organisasjoner setter inn tiltak i lavere aldersgrupper enn man tenkte før. Prosjektet vil både kartlegge hva som gjøres på feltet og hvordan kirkelige medarbeidere tenker om målgruppen. Prosjektet vil se nærmere på trosopplæringen som foregår i Den norske kirke, men også andre kristne organisasjoner og trossamfunn. Datamaterialet vil i hovedsak bli samlet inn via spørreundersøkelser til lederne for ungdomsgruppene.