Sindre Bangstad med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities

KIFO-forsker Sindre Bangstad er blitt med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities: Global Studies in Culture and Power, som redigeres av Prof Nasar Meer (University of Edinburgh, UK).

Les om tidsskriftet her.