The Rhetoric of Islamophobia

Sammen med dekan og professor ved HF, Universitetet i Oslo, Frode Helland, har KIFO-forsker Sindre Bangstad skrevet artikkelen ‘The Rhetoric of Islamophobia’ Artikkel analyserer Hege Storhaugs retorikk om islam og muslimer i den bestselgende og egenpubliserte polemiske boken ‘Islam: Den Ellevte Landeplage’ (2015) ved bruk av kritisk diskursanalyse (CDA) og aristoteliansk retorikkteori. Forfatterne konkluderer med at Storhaugs retorikk om islam og muslimer trygt kan karakteriseres som islamofobisk, og tidvis også rasistisk. Artikkelen er publisert i det ledende internasjonale rasismeforskningstidsskriftet Ethnic And Racial Studies, som utgis av forlaget Taylor & Francis, og som har nivå 2 i NSDs system.

Les artikkelen her.