Artikkelen gir en oversikt over resultater fra prosjektet Tro, tillit og toleranse – unges syn på menneskerettighetene, som KIFO har fått trosopplæringsmidler til å gjennomføre. Samtidig diskuteres tre ulike forklaringer på hvorfor mange unge er skeptiske til religionsfrihet og religiøse rettigheter.

Artikkelen er trykt i Religion og livssyn 3/2017, tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge og kan bestilles her