foto: Håvard Sæbø

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 
driver forskning og utredning om kirke,
religion og livssyn i samfunnet, med
hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a.
religionsvitenskap, sosiologi,
sosialantropologi, statsvitenskap og teologi.
Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

KIFO seminar i samarbeid med IKO

Dåp eller ei?

(15.10.15) - Seminar om forskning på endret dåpspraksis i Norden, 19. november 2015

> Les mer
Ny forskningsrapport fra KIFO om rus, seksualitet og tro

"Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg". Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet

(18.10.15) - 8 av 10 som underviser i kristne organisasjoner, melder at det er stor interesse for temaene rusmidler og seksualitet blant de...
Ny forskningsrapport fra KIFO om tros- og livssynsdialoger

"Det handler om verdensfreden!"

(01.10.15) - Det organiserte dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet bygger på tidligere erfaringer med økumenisk virksomhet og etableringen ...