KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 
driver forskning og utredning om kirke,
religion og livssyn i samfunnet, med
hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a.
religionsvitenskap, sosiologi,
sosialantropologi og statsvitenskap.
Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Nye forskere i KIFO

Sindre Bangstad, Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss er nye forskere i KIFO

(07.01.16) - De nye forskerne fyller stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida Marie Høeg (permisjon).

> Les mer
KIFO-forsker disputerer med doktorgradsavhandling om 22. juli

Tore Witsø Rafoss forsvarer doktorgradsavhandlingen "Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli."

(25.04.16) - 3. mai på Universitetet i Oslo vil Rafoss forsvare sin doktorgradsavhandling i sosiologi. Han vil også holde en prøveforelesning...
KIFO-forskere med artikkel i Tidsskrift for Sjelesorg

Forandre for å bevare i kristent ungdomsarbeid?

(12.04.16) - Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker: Nye tilnærmingsmåter til temaene rusmidler og seksualitet