INSTITUTT FOR KIRKE-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSFORSKNING

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

AKTUELT

Ny KIFO rapport: "Bra nok som du er"

Formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner

"Bra nok som du er". Formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner

I samarbeid med Blå Kors, har KIFO-forskerne Ann Kristin Gresaker, Netta Marie Rønningen og Pål Ketil Botvar utført en kvantitativ og kvalitativ studie om formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner. Rapporten «Bra nok som du er». Formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner undersøker kirker og kristne organisasjoners arbeid rettet mot tweens, det vil si barn i alderen fra 9 til 13 år. Basert på en kvantitativ undersøkelse blant cirka 500 frivillige og ansatte og intervju med fem personer med formidlingserfaring i en kristen setting, svarer rapporten på hva som kjennetegner formidlingen til tweens. Dette innebærer hvilke typer tiltak som finnes, hvilke metoder som benyttes og hvilke temaer som adresseres. Særlig ser rapporten på om og eventuelt hvordan temaer som seksualitet, gaming, data- og nettbruk og rus tas opp. Videre gir rapporten svar på hvilke tilnærmingsmåter som benyttes og hvilke mål som betraktes som de viktigste i tweensarbeidet. Det å hjelpe barna til livsmestring og en kristen livstolkning står sentralt i formidlingsarbeidet rettet mot tweens i kirker og kristne organisasjoner. I denne sammenhengen fremheves det å gjøre de unge trygge på seg selv og å veilede dem i kristen tro og praksis.

I år er det 25 år siden KIFO ble opprettet av Kirkemøtet i Den norske kirke

KIFO feiret 25-årsbursdag 21.november med foredrag, underholdning og bursdagskake

Feiringen foregikk i Vitenskapsakademiet med et seminar med 70 deltagere.

Jubilanten fikk også hilsener til 25-årsjubileet, blant annet dette hyggelige oppslaget på Presteforeningens hjemmeside.

25-årsjubileet har videre fått en hyggelig omtale i Dagen.

«Religion – noe å le av?»

Nidaros-biskop Herborg Finset og «Oslo-biskop» Per Gørvel (fra fjernsynsserien «Presten») fant tonen under KIFOs jubileumsseminar.

Ann Kristin Gresaker og Pål Repstad presenterte resultater fra KIFO-prosjektet «Religion og humor». Repstad analyserte endringer i fremstilling av prester og biskoper i film og fjernsyn, fra feriebiskop Fjertnes på 1960-tallet, til Kirkvåg/Lystad/Mjøen sine presteparodier på 1970- og 1980-tallet og fjernsynsserien «Presten» fra 2017.

«Presten» (2017)

Analysen ble kommentert av Hallgeir Elstad og «biskop» Per Gørvell, som også fikk møte en ekte biskop under jubileumslunsjen.

«Nadver»

Norsk urframføring av ny nattverdssalme av Suzanne Brøgger/Carsten Mörch på KIFOs jubileumsseminar.

Endringer i nattverdstradisjonen var et av temaene på KIFOs 25-års seminar 21.november. Under en liten jubileumskonsert fremførte Eira Sjaastad Huse (sang) og Olga Jørgensen (piano) en ny utradisjonell nattverssalme skrevet av Suzanne Brøgger.

AKTUELT

FORSKNING

PUBLIKASJONER