I år er det 25 år siden KIFO ble opprettet av Kirkemøtet i Den norske kirke. I den anledning inviterer KIFO til et jubileumsseminar på Vitenskaps-Akademi i Oslo 21.november 2018 kl 10-16. Velkommen!

Program

Påmelding

  • INSTITUTT FOR KIRKE-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSFORSKNING

    KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

    Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.