Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Aktuelt

«Nattverden tilbake til folket?»

Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen.

Tid: måndag 25.november 2019. 9.30–16.00

Stad: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Forstanderskapssalen.