ved døpefonten. foto Henrik Dvergsdal

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO)
driver forskning og utredning om kirke,
religion og livssyn i samfunnet, med
hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a.
religionsvitenskap, sosiologi,
sosialantropologi, statsvitenskap og teologi.
Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Ny rapport om trosopplæringsreformen

"Når porten gjøres vid"

(12.12.13) - KIFO rapport ser nærmere på kirkelige breddetiltak i fem case-menigheter. Lys våken er populært blant 11-åringer.

> Les mer
Artikkel i Norsk Pedagogisk tidsskrift nr. 4 2014

Religion og ritualer ved død i skolen

(31.10.14) - I en artikkel i Norsk Pedagogisk tidsskrift ser Ida Marie Høeg og Hans Stifoss-Hanssen på hvordan norsk skole rituelt markerer...
Ny rapport om kirkelig årsstatistikk

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2014

(16.10.14) - Årets tilstandsrapport bekrefter en tendens til synkende medlemstall i Den norske kirke. Opphevelsen av statskirkeordningen i...