ved døpefonten. foto Henrik Dvergsdal

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO)
driver forskning og utredning om kirke,
religion og livssyn i samfunnet, med
hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a.
religionsvitenskap, sosiologi,
sosialantropologi, statsvitenskap og teologi.
Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Ny rapport om trosopplæringsreformen

"Når porten gjøres vid"

(12.12.13) - KIFO rapport ser nærmere på kirkelige breddetiltak i fem case-menigheter. Lys våken er populært blant 11-åringer.

> Les mer
Nytt forskningsprosjekt i KIFO

Forsker på jubileumsfeiringen: Hva gjør vi når vi jubilerer; og hva gjør det med oss?

(14.05.14) - En forskergruppe er i gang med å dokumentere og analysere feiringen av Grunnlovsjubileet 2014.
Ny rapport fra grunnlovsprosjektet

"Nasjonale symboler i Skandinavia"

(14.01.14) - Ny rapport sammenlikner nordmenns, danskers og svenskers forhold til nasjonale symboler som nasjonaldag, flagg og nasjonalsang