©KIFO (fotograf Guro Østby)

 Konferansen "Kunsten å grunnlovsjubilere" foto Guro Østby

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 
driver forskning og utredning om kirke,
religion og livssyn i samfunnet, med
hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a.
religionsvitenskap, sosiologi,
sosialantropologi, statsvitenskap og teologi.
Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Konferanse på Eidsvoll 11. mai 2015

RIKSFORSAMLINGEN 2015

(13.05.15) - Grunnlovsjubileet ble analysert og diskutert av en faglig og geografisk representativ forsamling på Eidsvoll 11. mai.

> Les mer
Ny forskningsrapport fra KIFO om tros- og livssynsdialoger

"Det handler om verdensfreden!"

(01.10.15) - Det organiserte dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet bygger på tidligere erfaringer med økumenisk virksomhet og etableringen ...
Ny forskningsrapport fra KIFO om bruk av dåp blant medlemmer

Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet.

(08.06.15) - I flere år har vi sett at oppslutningen om dåp har gått ned i befolkningen og særlig i Oslo. Hvordan er utviklingen blant Den...