KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 
driver forskning og utredning om kirke,
religion og livssyn i samfunnet, med
hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a.
religionsvitenskap, sosiologi,
sosialantropologi og statsvitenskap.
Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Nye forskere i KIFO

Sindre Bangstad, Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss er nye forskere i KIFO

(07.01.16) - De nye forskerne fyller stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida Marie Høeg (permisjon).

> Les mer
Ny forskningsrapport fra KIFO om kirkevalget 2015

"Polarisering og kontinuitet"

(05.02.16) - Alt i alt representerer kirkevalget i 2015 et skritt i riktig retning demokratisk sett
Nye forskere i KIFO

Sindre Bangstad, Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss er nye forskere i KIFO

(07.01.16) - De nye forskerne fyller stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida...