Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Kifo-seminaret 2021: «Høytider og feiringer i koroanens tid»

12.oktober 2021, 9.30-16, Litteraturhuset Oslo, Wergelandssalen

Under koronakrisen har feiringer av høytider blitt avlyst eller dramatisk endret på grunn av smittevern. Dette skaper samtidig et dilemma fordi slike feiringer er viktige for mange og kan ha betydning for å skape samhold og optimisme. Det betyr også at de kan være særlig viktige å gjennomføre under en pandemi.

I dette seminaret skal vi beskrive hvordan samfunnsinstitusjoner (som regjering, helsevesen, trossamfunn) og den enkelte har forsøkt å løse dette dilemmaet ved å se på feiringene av jul, 17.mai og Id under koronakrisen. KIFO har gjennom flere surveyer samlet inn et stort representativt materiale om disse feiringene som blir offentliggjort på seminaret. Gjennom statistikk og historier gir dette materialet et unikt bilde av hvordan feiringer ble gjennomført i en unntakstilstand, samtidig som det belyser mer generelt hvilken mening slike feiringer har for folk flest.  I tillegg til forskerne som har gjennomført studiene, deltar fagdirektør ved folkehelseinstituttet Frode Forland som vil snakke om feiringer under pandemier fra et helsefaglig perspektiv.

Resultatene presenteres gjennom foredrag, foto og filmdokumentasjoner og diskuteres i en avsluttende panelsamtale.

Seminaret gjennomføres som et fysisk arrangement, men vil etter planen også bli streamet.

Hold av datoen 12.oktober!

Fullstendig program med påmeldingsinformasjon blir sendt ut i august.

Foto: Olaf Aagedal

Minneord om Ole Gunnar Winsnes,

KIFOs første forskningssjef

Det var med sorg vi, tidligere kolleger, fikk vite at Ole Gunnar Winsnes (f. 1940) gikk bort 2. juni 2021.

Ole Gunnar var Dr.philos. i teologi og sentral i å bygge opp et religionspedagogisk fagmiljø ved Dronning Mauds Minne i Trondheim. Vi ble imidlertid ikke kjent med ham før etter at han kom til Oslo i 1993 for å lede det nyetablerte forskningsinstituttet Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO). Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, som det heter i dag, ble etter hvert utvidet med flere forskere.

Kifo skulle i løpet av Winsnes’ lange lederperiode frem til 2005 bli et arnested for religionssosiologisk forskning i Norge og Norden. Denne suksessen var i stor grad takket være Ole Gunnars lederprofil. Han jobbet hardt for å etablere Kifo som et uavhengig forskningsinstitutt, som skulle drive med forskerinitiert og forskerstyrt empirisk forskning på religion og livssyn.

Denne tilnærmingen gjorde at Kifo etter hvert fikk et meget godt internasjonalt renommé. Han sørget også for at vi forskere skulle ha tid til å utføre egeninitiert forskning og publisering innen Kifos tematikk, noe som bidro til å skape et svært produktivt miljø. På denne måten ble Ole Gunnar en viktig mentor for mange yngre norske religionssosiologer. Hans egen forskningsinteresse var menneskers møte med de eksistensielle spørsmål, men dette hindret ham ikke å utvikle en kvantitativ forskningstradisjon i Kifo.

Ole Gunnars lederstil var raus og inkluderende. Med sin lune væremåte viste han omsorg for oss alle. Han møtte ofte langtekkelige møter og vanskelige situasjoner med et glimt i øyet og en lavmælt, humoristisk kommentar. Ole Gunnar vil bli dypt savnet, og vi lyser fred over hans minne.

Skrevet av: Ida Marie Høeg, Pål Ketil Botvar, Olaf Aagedal, Pål Repstad og Inger Furseth

Han møtte vanskelige situasjoner med et glimt i øyet (aftenposten.no)

Nytt «paraplyprosjekt»: «Ritualer og religiøse fellesskap under koronakrisen»

Koronapandemien har skapt en unntakssituasjon som rammer alle samfunnsinstitusjoner og endrer forutsetningene for sosialt liv og fellesskap. Ulike samfunnsinstitusjoner rammes på ulik måte og utvikler nye svar og motstrategier. Tros- og livssynssamfunnene er også sterkt påvirket av denne unntakstilstanden. Kirker og moskeer ble stengt og seremonier og ritualer må avlyses, utsettes eller drastisk endres. Hvor mye av endringene i det religiøse liv som er midlertidige og hvor mye som er varige, vet vi ennå ikke, men det er grunn til å tro at koronakrisen også vil sette varige spor.

Les mer om prosjektet her

Bidra i innsamling av minner fra koronatiden!

KIFO samarbeider med Norsk Etnografisk Granskning (NEG) ved Folkemuseet på Bygdøy om innsamling av minnemateriale fra  korona-året. Dette skjer på den måten at enkeltpersoner oppfordres til å skrive og fortelle om opplevelser og refleksjoner knyttet til bestemte tema – i dette tilfellet om jule- og nyttårsfeiring og gravferder i koronaåret.

Nå er lenken til innsamlingen klar og i lenken inngår spørsmål fra KIFO om kirkenes plass i julefeiringen og gravferder i koronaåret. I den nye innsamlingen har vi sørget for at minner knyttet til deltagelse i tros- og livssynssamfunn vil bli tatt vare på. Når vi i ettertid skal forstå hvordan denne pandemien endret vårt dagligliv, våre ritualer og religiøse fellesskap, vil en slik dokumentasjon være av stor betydning.

Det er viktig å få god spredning på innsamlingsmaterialet og vi håper på å rekruttere mange nye informanter. Vi ber derfor alle som har tid og lyst om å bidra i denne minnedugnaden ved å klikke seg inn på den vedlagte lenken og fortelle om sine minner fra «koronahøsten» og «koronajulen» 2020.

Vedlagt lenke fra NEG med informasjon om innsamlingen

https://norskfolkemuseum.no/museum-tar-imot-dine-minner-fra-koronaaret-2020

Her er lenken som man kan benytte for å sende inn minner:
https://minner.no/tema/korona-2