Religion både utvider og begrenser bioetisk debatt, hevder Schmidt

En artikkel i en ny, internasjonal bok om religion og bioetikk analyserer religionens rolle i norsk bioetikk