Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 1. desember 2010