«Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja»

Vi opplever i dag ei aukande interesse for kulturaktivitetar i kyrkjene og for religiøse kulturuttrykk i samfunnet.

«Men alle gudene var ikke døde…»

Fra religion til åndelighet. Det norske religiøse landskapet anno 2009