Hva preger trosopplæringen lokalt i Den norske kirke?

Stor lokal variasjon, både når det gjelder målsettinger, innhold og pedagogisk tenkning og profil.