«Religion og nasjon 1814 – 2014»

Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 – 15.30 på Litteraturhuset i Oslo.