Verdier, religion og menneskerettigheter

Prosjekt om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter. Det er samlet inn spørreskjemasvar fra ca 1000 ungdommer fra 20 videregående skoler i Oslo og Akershus.Materialet er representativt for ungdomsbefolkningen på viktige bakgrunnsvariabler. Prosjektet er et samarbeid mellom ca 20 europeiske land, og koordineres fra universitetet i Wurzburg, Tyskland. I prosjektet sammenliknes ulike religiøse gruppers […]

KIFO-forsker med kapittel i ny bok

KIFO-forsker Sindre Bangstad har et kapittel i antologien Fear of Muslims? International Perspectives on Islamophobia.Boken er redigert av Prof Douglas Pratt og Dr Rachel Woodlock, og er nylig utkommet på forlaget Springer.