En hjelpende ånd

Vårt Land 29.04.2017 «Etter reformasjonen­ sluttet kirken å lytte­ etter de dødes stemmer. Nå mener teologer at de igjen må åpne dørene for at mange opplever nærvær fra avdøde.» KIFO-forsker Ann Kristin Gresaker med kommentar til saken. Lenke til saken finner du her.

Vår religionskunnskap er ikke kartlagt

Vårt Land 25.04.2017 Oppfølgingssak i Vårt Land  med utgangspunkt i KRLE-faget og usikkerhet knyttet til vektleggingen av de ulike temaene i faget. KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Tore Witsø Rafoss med kommentarer, blant annet om mangelen på undersøkelser om befolkningens kunnskaper om relgion og livssyn. «Her på KIFO ser vi behovet og har et ønske […]

I Norge ånder alt fred uden en blasfemilovgivning

Kristeligt Dagblad 29.04.2017 Spørsmålet om avskaffelse av blasfemilovgivningen er oppe til diskusjon i Danmark. Et flertall i Folketinget er for å avskaffe lovgivningen, mens regjeringen er noe mer tilbakeholdne og vil først henter erfaringer fra land som har avskaffet tilsvarende lovgivning, blant annet Norge. KIFO-forsker Sindre Bangstad uttaler seg om de norske erfaringene. Les saken […]

Arrangement på Litteraturhuset 2. mai

Med professor Lila Abu-Lughod, Columbia University, New York. KIFO arrangerer i samarbeid med Sosialantropologisk Institutt (SAI) UiO, Institutt for sosialantropologi og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB foredrag med Lila Abu-Lughod. Prof. Lila Abu-Lughod (Columbia University, New York) er en av de mest leste og siterte antropologer i verden i dag, og har i […]

Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk

Boklansering blir på Litteraturhuset Oslo onsdag 3. mai kl. 13 – 16. Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk KIFO har over flere år arbeidet med prosjekter knyttet til nasjonale jubileer gjennom forskningprosjekter, rapporter og konferanser. Dette ga ideen til boka som nå er kommet på Pax Forlag. Boka består av  artikler fra en tverrfaglig forfattergruppe, […]

Bedehus rives i stor hastighet

nrk.no 22.04.2017 «Hvert år forsvinner flere titalls norske bedehus – og dermed en viktig kulturarv. – Kanskje må andre enn bedehusfolket trå til for å bevare verdiene, sier forsker.» KIFO-forsker Olaf Aagedal kommenterer i en sak hos NRK Sørlandet, utviklingen med at stadig flere små bedehus gjøres om til grendehus, selges privat eller rives. Hele […]

Kirkens rolle i grunnlovsjubileet

Vårt Land 18.04.2017 Vårt Land med sak med utgangspunkt i boka «Kunsten å jubilere» om kirkens rolle i grunnlovsjubileet, KIFO-forskerne Olaf Aagedal og Pål Ketil kommenterer saken. Les saken her.

Derfor blir det god stemning på musikkfestival

forskning.no 10.04.2017 «Festivalgjengerne blir revet med av den gode stemningen. Men hva består den egentlig av?» Aksel Tjora, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av Sosiologisk poliklinikk har sammen med andre sosiologer  prøvd å finne ut akkurat hva. Sommeren 2015 rullet fem av kollegene hans fra Sosiologisk poliklinikk inn en campingvogn midt i […]

Bokanmeldelse av Sindre Bangstad

Sindre Bangstad med bokanmeldelse i ‘Religious Studies Review’ av boka «Constitutional Secularism in an age of Religious Revival» redigert av Susanna Mancini and Michel Rosenfeld. Les anmeldelsen her

Religion og humor

Med støtte fra Fritt Ord og Medietilsynet skal KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker undersøke ulike sider ved relasjonen mellom religion og humor i norske medier. Les mer om prosjektet her.

Sindre Bangstad er blitt tilknyttet forskningssenter ved Columbia University

Forsker Sindre Bangstad har blitt tilknyttet Columbia University, Institute for Religion and Public Life, i New York som ‘visiting scholar’. Han vil delta i utviklingen av et internasjonalt forskningsprosjekt om religion og populisme, som koordinator for de europeiske delprosjektene. Mer om senteret her.

Utlysing av stilling som førstekonsulent/rådgiver

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning er en frittstående stiftelse som har som formål å drive forskning, utrednings- og utviklingsarbeid som bidrar til økt kunnskap om kirke, religion og livssyn i samfunnet. KIFO har fem forskerstillinger, forskningssjef og en administrativ stilling, i tillegg til deltids- og korttidsansatte. KIFO har et nettverk av samarbeidende institusjoner. […]

Islamsk Råd Norge – KIFO-forsker kommenterer

KIFO-forsker Sindre Bangstad kommenterer ulike saker knyttet til Islamsk Råd Norge Dagsavisen 7.04.2017 Dominert av norskpakistanere Dagsavisen 01.04.2017 Representerer få muslimer Vårt Land 01.04.2017 Stortingsrepresentanter krever statlig halal-godkjenning Dagbladet 29.03.2017 Leyla Hasics Islamsk Råd KIFO-forsker Sindre Bangstad uttaler seg om Leyla Hasic og hennes tidligere offentlige fremtredener.    

Amatørkor satser stort før påske

vl.no 03.04.2017 Olaf Aagedal mener at kirken har en landsdekkende struktur av proffe musikere som er flinke til å skape samspill opp mot lokalt amatørskap. Kirken er en av de viktigste rekrutteringsarenaene til det profesjonelle musikklivet, sier Aagedal. Les oppslaget her.