Oppføringer av Ina Holmstad

KIFO forsker Carsten Schuehoff med en kapittel i boka «Makt, avmakt og praksis»

KIFO forsker Carsten Schuehoff har bidratt med kapittelet Relevans og conduct. Counter-conduct og resonans i boka til Inger Marie Lid og Trygve Wyller (Red.) Makt, avmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd (Cappelen Damm Akademisk, 2022). Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i […]

Omtalelse av KIFO rapport: Muslimske elever føler seg stigmatisert i klasserommet

Vårt Land, 01.06.2022 Elever med muslimsk bakgrunn opplever KRLE-undervisningen i Oslo som en belastning. KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk. Det kommer frem i den ferske Kifo-rapporten «Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune». Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) fikk i 2021 i oppdrag av Oslo kommune å se […]

Omtalelse av KIFOs rapport «Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune» i Avisa Oslo

Omtalelse av KIFOs rapport Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune i Avisa Oslo, 01.06.2022: «Over 60 prosent av folk med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering i møte med Oslo kommune det siste året, viser en rapport kommunen har bestilt.– Dette er alvorlige tall. Vi ønsker å være en kommune for alle, både som […]

KIFOs juleundersøkelse i Aftenposten

«Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) gjennomførte en spørreundersøkelse før og etter julefeiringen i 2020. Den splittede stemningen i folket kom fint frem der, særlig gjennom plassen de spurte fikk til å komme med utdypende kommentarer.» Aftenpostens omtale av KIFOs juleundersøkelse kan leses her