Kontorleder i permisjon

Kontorleder Astrid E. Petersson har fått innvilget permisjon ut juni 2007.