Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet i KIFO for 2006 ble holdt 8. juni på Diakonhjemmet.